Joomla! Україна

Дізнавайся про останні події української та світової спільноти
 • Версія Joomla! 5.1.2 від 09.07.2024
 • 60 записи в блогах
 • 791 новини та статті
     

Вийшла оновлена версія NewsGrabberJC.Pro для Joomla 1.7 та 1.6

07.08.2011, 04:24  |  Новини розширень Joomla!  |  Денис Носов

Вийшли 2 релізи компонента NewsGrabberJC.Pro, який призначений для імпорту статей зі сторонніх сайтів за допомогою RSS та HTML в зміст Joomla 1.7 та Joomla 1.6. Нагадаємо, що розширення підтримується версіями Joomla 1.5 та 1.0, а також системою Joostina.

Можливості NewsGrabberJс

Загальні можливості

 • Компонент створений з урахуванням мінімізації навантаження на хостинг;
 • Довільна кількість стрічок-донорів;
 • Копіювання повного тексту новини, включаючи зображення;
 • Довільне вхідне/вихідне кодування зміста;
 • Автоматичне копіювання через панель;
 • Автоматичне копіювання з використанням cron;
 • Перехват часу зі стрічки, якщо час не вказаний, то встановлюється час імпорту статті;
 • Робота через довільну кількість серверів proxy;
 • Одна встановлена стрічка;
 • Автоматична публікація новин;
 • Копіювання заданої кількості новин;
 • Копіювання новин у задану категорію;
 • Вичленовування та створення на сайті категорій з стрічки RSS;
 • Період життя новини на сайті;
 • Ім'я автора зі стрічки RSS або примусове ім'я автора новини;
 • Можливість встановлювати час виконання скрипта на сервері;
 • Можливість встановлювати порядок роботи аналізаторів стрічок RSS;
 • Відправлення звітів про виконану роботу з пошти у форматі текст/HTML;
 • Формування посилання на сайт донор;
 • Посилання на донор через свій сайт (форвард);
 • Валідація коду HTML;
 • Примусове встановлення атрибутів змісту;
 • Робота компонента через випадково обраний зі списку сервер proxy;
 • Ручна перевірка доступності серверів proxy за списком;
 • Автоматичне керування плагіном у контексті дій користувача відносно новиних стрічок.

Шаблони

 • Будь-які заміни всередині тексту новини при її копіюванні з використанням синтаксису Regular Expression;
 • Заміни в заголовку новини;
 • Повномасштабний Help;
 • Список найбільш потрібних шаблонів;
 • Встановлені загальні синтакси;
 • Керування шаблонами за допомогою технології Ajax;
 • Можливість створення шаблонів за замовчуванням, які будуть застосовуватися до різних стрічок;
 • Перевірка працездатності шаблонів "на льоту";
 • Автопошук початку і кінця грабінга.

Відбір новин

 • Використовувати/Не використовувати новину, якщо посилання на неї містить слова;
 • Використовувати/Не використовувати новину, якщо вона містить слова/фрази в заданій кількості;
 • Використовувати/Не використовувати новину,якщо не виявлена інформація про її категорію;
 • Використовувати/Не використовувати новину, якщо категорія містить слова;
 • Допускати/Не допускати новину на головну сторінку сайту;
 • Допускати/Не допускати новину на головну сторінку сайту, якщо посилання на неї містить слова;
 • Допускати/Не допускати новину на головну сторінку сайту, якщо новина містить слова/фрази в заданій кількості;
 • Допускати/Не допускати новину на головну сторінку сайту, якщо категорія містить слова.

Форматування тексту

 • Формування анонсу новини;
 • Можливість використовувати оригінальний анонс стрічки з обробкою зображень;
 • "Розумне" обрізання анонсу.

Зображення

 • Довільний каталог зображань для кожної стрічки;
 • Зміна розмірів зображань всередині тіла/анонса новини;
 • Альтернативний текст зображань з оригіналу;
 • Опціонне видалення зображань з анонса;
 • Опціонна підстановка першого зображання тексту в анонс.

Унікалізація новин

 • Унікалізація змісту на базі словника синонімів, який редагується (приблизно 1700 слів);
 • Довільний словник синонімів для кожної стрічки;
 • Унікалізація змісту шляхом заміни кирилличних букв на їхні латинські аналоги;
 • Унікалізація змісту шляхом зміни порядку проходження форматуючих тегів.

Ключові слова

 • Генерація ключових слів на основі частотного аналізу тексту;
 • Генерація ключових слів за допомогою сервісу Yahoo;
 • Формування ключових слів новини з врахуванням статистики популярних запитів Yandex;
 • Формування опису для мета-даних сторінки новини.

Завантажити NewsGrabberJс:

Читайте також